Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Virtus Studio są zastrzeżone. Kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie treści w formie elektronicznej bądź innej dla celów komercyjnych jest zabronione bez uzyskania wcześniejszej zgody Virtus Studio. Drukowanie bądź przesyłanie treści zawartych w serwisie internetowym dla celów prywatnych, w szczególności informacyjnych jest dozwolone o ile nie narusza zapisów prawa dotyczących ochrony praw autorskich oraz ochrony znaków towarowych.

Informacje zawarte w serwisie internetowym Virtus Studio są aktualizowane i zmieniane w miarę potrzeby, bez zbędnej zwłoki. Firma Virtus Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek braku bądź zbyt późnej aktualizacji lub zmiany informacji.