Design/Trendy/Innowacje – 15 listopada 2018, Kraków


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych celem przeprowadzenia konferencji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

Obowiązek informacyjny:

  • Nasze dane kontaktowe to: Virtus Studio, ul. Wrzesińska 6/10, 31-031 Kraków.
  • Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi takimi są np. adres e-mail, numer telefonu.
  • Administratorem danych osobowych jest firma Virtus Studio, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: potwierdzenia@virtus.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Jako administrator Virtus Studio przetwarza Pani/Pana dane w celach związanych z wysyłką zaproszeń na konferencję oraz wydarzenia związane z tematyką architektury i projektowania wnętrz, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
  • Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Virtus Studio narusza przepisy Rozporządzenia.